Wycena Mieszkań Warszawa

Wycena Mieszkań Warszawa

Zawód rzeczoznawcy majątkowego jako misja

W Polsce praca rzeczoznawcy majątkowego funkcjonuje w ściśle określanych ramach prawnych i z pewnością należy do zawodów odpowiedzialnych, dlatego nie każdy może zostać rzeczoznawcą majątkowym. Po pierwsze, aby wykonywać ten zawód należy spełnić ustawowo określone wymagania, a cały proces ich nabywania wymaga sporego wysiłku. To jednak nie wszystko, bowiem rzetelna wycena nieruchomości wiążę się również z posiadaniem szeregu cech osobowościowych – innymi słowy nie każdy ma do tego odpowiednie predyspozycje. Zawód rzeczoznawcy można więc traktować jak misję – zarówno w aspekcie formalnym, jak i moralnym. Wycena Mieszkań Warszawa, Rzeczoznawca Majątkowy

Rzeczoznawca Majątkowy

Kwestię uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Ubiegać się o nie może osoba, która posiada wyższe wykształcenie, odbyła studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości lub program studiów drugiego stopnia dotyczył również tego zakresu. Ponadto kandydat musi być osobą niekaraną. Dodatkowy warunek to odbycie praktyki zawodowej lub udokumentowane doświadczenie zawodowe. Wycena Mieszkań Warszawa

Kandydaci, którzy spełniają powyższe kryteria formalne mają prawo przystąpienia do dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. W przypadku zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym etapu wstępnego oraz egzaminu składającego się z części pisemnej i ustnej, wynikiem pozytywnym otrzymują stosowne uprawnienia zawodowe nadawane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

1
Predyspozycje zawodowe

Jednak o skutecznym wykonywaniu zawodu, poza kwestiami formalnymi decydują również cechy charakteru. Najważniejsze to nieskazitelny obiektywizm, rzetelność i odpowiedzialność. Rzeczoznawcy pracują w warunkach ciągłej presji, dlatego asertywność i odporność na stres to również niezbędne atrybuty w tym zawodzie. Wycena Mieszkań Warszawa

Nie istnieją dwie identyczne nieruchomości, a rzeczoznawca majątkowy dokonując wyceny musi brać pod uwagę dziesiątki, a nawet setki aspektów wpływających na ostateczną wycenę, zatem spostrzegawczość, analityczny umysł i należyta staranność są w tym zawodzie nie tylko mile widziane, lecz po prostu niezbędne.

Trzeci aspekt dotyczy profesjonalizmu – aby rzetelnie wykonywać swoją pracę, rzeczoznawca musi kształcić się przez całe życie stale doskonaląc kwalifikacje zawodowe.  Praca rzeczoznawcy jest więc zajęciem niezwykle wymagającym, jednak nagrodę za jej wykonywanie stanowią nie tylko korzyści materialne, lecz również poczucie doskonale spełnionej misji.

.

man-1071769_640
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.