Wycena Domu Warszawa

Wycena Domu Warszawa

Praca rzeczoznawcy majątkowego

Praca rzeczoznawcy majątkowego zdecydowanie nie sprowadza się wyłącznie do dokonywania oględzin wskazanej nieruchomości. W rzeczywistości polega ona na przeanalizowaniu wielu różnych czynników, które wpływają na wartość nieruchomości. Szczegóły zależą od  przyjętego podejścia i metody szacowania. Wyróżniamy cztery podejścia: Wycena domu Warszawa

Podejście porównawcze

Rzeczoznawca majątkowy korzystając z tego podejścia opiera się na porównaniu znanych cen transakcyjnych nieruchomości podobnych do tej, podlegającej wycenie. Ważnym aspektem jest jednocześnie  znajomość cech, które bezpośrednio wpływają w tym przypadku na wartość nieruchomości. Z porównania wykluczone są natomiast transakcje, które odbyły się w warunkach szczególnych. po cenach znacząco odbiegających od średniej rynkowej – np. w postepowaniu egzekucyjnym, czy sprzedaży z odroczoną spłatą. Wycena domu Warszawa

Podejście dochodowe

W największym skrócie, rzeczoznawca majątkowy korzystający z tego podejścia określa wartość wycenianej nieruchomości na podstawie dochodów uzyskiwanych z nieruchomości oraz potencjalnych dochodów, możliwych do uzyskania. jakie można uzyskać z tytułu jej posiadania wskazanej nieruchomości oraz dochodów czerpanych z nieruchomości podobnych.

1
Podejście kosztowe

W tym podejściu najprościej rzecz ujmując punktem wyjścia do wyceny jest wskazanie środków w oparciu o koszty potrzebne do odtworzenia nieruchomości i stopień zużycia nieruchomości. Od uzyskanej sumy odejmujemy natomiast kwotę wynikającą ze stanu nieruchomości.

Podejście mieszane

Czwarte podejście stosowane jest natomiast w wycenie nieruchomości, które przeznaczone są np. do rozbudowy, inwestycji lub likwidacji.  Szacowania dokonuje się m.in. w oparciu o połączenie różnych, wymienionych wyżej podejść. W pierwszych dwóch przypadkach puntem wyjścia jest końcowa wartość nieruchomości pomniejszona o rachunek kosztów inwestycji i zysku inwestora. W ostatnim przypadku – likwidacji – stosuje się skomplikowane wzory.

Wycena domu Warszawa

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.